Compagnies Franche de la Marine

Naše jednotka Compagnies Franche de la Marine se zformovala v roce 2003 z několika nadšenců, kteří se tomuto hobby věnovali už několik let před tím. Svou činností se snažíme co nejvíce přiblížit tehdejšímu způsobu života mariňáků – vojenskému drillu a taktice i přežití v divočině za použití dobového oblečení a vybavení.

Our troop Compagnies Franche de la Marine was established in 2003 by a couple of hobbyists that have already been interested in this hobby some years before. We are trying to make a living history of Marines, drill and tactics but also survival in the  wilderness with the using of period dress and equipment.

Compagnies Franche de la Marine byly nezávislé jednotky placené a zřizované již od roku 1669 Ministerstvem námořnictva, které spravovalo veškeré francouzské kolonie.

Na americkém kontinentu byly tyto jednotky rozmístěny v pevnostech a v opěrných bodech podél hranice kolonie. Mimo klasické strážní služby plnily funkci „pořádkové policie“ a účastnily se všech tažení proti Britům a jejich indiánským spojencům. První příslušníci jednotek se rekrutovali ve Francii, později byly stavy doplňovány také z řad osadníků ve věku 16–60 let. Normálně nemohl být odveden nikdo menší než pět stop a šest palců (cca 165 cm). Toto však neplatilo pro mariňáky, kde jich spousta byla vysoká jen pět stop i méně. Nejčastěji se upsali na celý život, nicméně v některých případech jim byla nabídnuta šestiletá lhůta. Výcvik absolvovali velmi krátký, pakliže vůbec nějaký. Přestože byli pověstní svou nedisciplinovaností, v boji…

Mariňáci tři dny v týdnu vykonávali vojenskou službu a další čtyři dny se mohli věnovat řemeslu nebo jiné práci. Vzhledem k nespolehlivému zásobování si museli sami doplňovat výstroj z místních zdrojů, a nezřídka proto vypadali napůl jako indiáni. Od těch převzali také způsob boje, který byl v tamních podmínkách a hustých lesích mnohem efektivnější než tehdejší evropský způsob boje v liniích. To se odrazilo i ve výzbroji – nepraktické kordy nahradily tomahawky. V Nové Francii přibyl do vojenského drillu také nový povel „faites comme les sauvages“ (bojujte jako divoši). V průběhu sedmileté války bojovalo vedle řadových královských pluků pod vedením generála markýze de Montcalma přibližně 1 100 příslušníků námořní pěchoty – prováděli převážně průzkumnou činnost.

Contact (Czech or English only):
Martin „Vitana“ Hubík
Tišnovská Nová Ves 13E
594 56 Žďárec
Czech Republic
e-mail: vitanino@seznam.cz